# تصویر_پارگی_منیسکهای_زانو

آناتومی منیسک خارجی و آسیب آن

  صفحه منیسک خارجی که در سایت ویکیپدیا ایجاد کردم: منیسک خارجی به انگلیسی(Lateral meniscus) همانند منیسک داخلی در زانو،یک ساختمان لیفی غضروفی(Fibroocartilage)است که در طرف خارج مفصل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید