# سندروم_درد_کشککی-رانی

سندرم درد پاتلوفمورال

  سندرم استرس پاتلوفمورال سندرم درد پاتلوفمورال سندرم استرس کشککی-رانی زانوی دوندگان (Runner's knee)   سندرم استرس کشککی رانی که باعث آسیب غضروف زیر کشکک می شود,بیشتر در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 68 بازدید